Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Số người đang chơi: 245 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ga*****anz - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Bri*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Pat*****te - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Bri*****ete - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ph*****an - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Re*****gh - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Br*****kar - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Br*****le - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ken*****go - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Dou*****ana - đã trúng Bạn Lật Được 399 KC    -      Geo*****ine - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tuy***ha Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-13 07:53
207***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-12 19:06
Tha***12 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-11 17:08
096***44 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-11 13:32
096***44 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-11 13:31
374***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-10 14:33
Ngu***en Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-01 18:50
Ngu***en Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-01 18:49

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12268

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2352

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5468

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long

Đã chơi: 45680

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Anh Ba Phải

Đã chơi: 3434

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Đảo Sinh Tồn

Đã chơi: 1399

12,500đ 10,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3136

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »